บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

บริการดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน,โรงเรียนทั้งภาครัฐ และ เอกชน


พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนรายเดือน, แม่บ้านโรงเรียนรายเดือน
บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ เล็งเห็นว่าความสะอาดภายโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยให้ดูสะอาดเหมาะแก่การใช้ในการศึกษา อีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุต่างๆด้วยเช่น สิ่งกีดขวาง คราบต่างๆที่จะทำให้นักเรียน หรือ ครูเกิดลื่นได้ และ ยังช่วยป้องการการเกิดแหล่งเชื้อโรคต่างๆ อันจะทำให้นักเรียน ไม่สบาย และ ขาดเรียน ดังนั้น ด้วยบุคลากรของเราที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี รวมถึงเครื่องมือ และ ผลิตภัณฑ์นำ้ยา ที่ได้รับการคัดสรรค์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะทำให้บริเวณรอบโรงเรียน และ ภายในอาคาร จะสะอาด เงางาม พร้อมให้นักเรียน และ ครูอาจารย์ได้ใช้งานเกิดประสิทธิภาพที่สุด