บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า ตลาด


พนักงานทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า,ตลาดรายเดือน, แม่บ้านห้างสรรพสินค้ารายเดือน, แม่บ้านตลาดรายเดือน
เราตระหนักดีว่า ความสะอาดภายในบริเวณห้างสรรพสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากความสะอาดมีส่วนสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดผู้เข้ามาใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า หรือตลาดนั้นๆ ความสะอาดบ่งบอกรสนิยม ของสถานที่ และผู้เข้ามาใช้บริการ ห้างสรรสินค้าต้องสะอาด น่าเข้ามาใช้บริการ พักผ่อนหย่อนใจ ห้องน้ำต้องสะอาด พื้นห้างต้องแห้ง ไม่มคราบน้ำหก หรือรอยสกปรก
ตลาดเป็นสถานที่ที่ควรให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดมากๆ เนื่องจากเป็นสถานที่ในการซื้อขายอาหาร เพื่อการบริโภค อีกทั้งกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ภายในตลาดล้วนแต่เป็นกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความสกปรกได้ตลอดเวลา ความสะอาดของตลาดจึงถือเป็นจุดดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายในตลาดของท่านมากขึ้ นสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจของท่าน