บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

บริการดูแลทำความสะอาดโชว์รูมรถยนต์


พนักงานทำความสะอาดโชว์รูมรายเดือน, แม่บ้านโชว์รูมรายเดือน
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์เล็งเห็นว่า ความสะอาดของโชว์รูมรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณรรับรองลูกค้า ห้องน้ำ พื้น กระจกสูง ล้วนแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจโชว์รูมของท่าน ความประทับใจของสถานที่และการบริการ ถือเป็นหัวใจหลักในการดึงดูดให้ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ  ซื้อขายรถยนต์ความสะอาดถือเป็นการบ่งบอกรสนิยมของสถานที่ และผู้มาใช้บริการอีกด้วย ซึ่งพนักงานทำความสะอาดรายเดือน  (แม่บ้านโชว์รูม) ที่ประจำ ณ สถานนั้นทางบริษัทฯ​ ทำการคัดเลือกเป็นอย่างดี ให้มีบุลลิกภาพที่ดี มารยาทเรียบร้อยและ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ผลงานของเราที่เกี่ยวข้อง