บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

บริการดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน


พนักงานทำความสะอาดออฟฟิศรายเดือน, แม่บ้านออฟฟิศรายเดือน
อาคารสำนักงานที่ทันสมัยในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการในทุกๆด้าน หนึ่งในปัจจัยหลักที่จำเป็นคือเรื่องของความสะอาดภายในอาคาร โดยจะถูกแสดงออกมาในภาพลักษณ์ด้านความสะอาด และ เป็นระเบียบ ของพื้นที่ รวมถึง กริยาท่าทางที่สุภาพของพนักงานทำความสะอาดในขณะทำความสะอาด และ ต้องการให้พื้นที่สำนักงานอาทิเช่น ทางเดิน ห้องน้ำ โรงอาหาร และ  ออฟฟิศเกิดความสะอาดที่สุดเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า และ เกิดสภาพเหมาะสมที่สุดในการทำงานที่สุดแก่พนักงานภายในอาคาร. ด้วยประสบการณ์งานด้านทำความสะอาดภายในอาคารต่างๆมากมาย บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงมั่นใจได้ว่า สามารถส่งมอบบริการด้านการทำความสะอาดที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งคุณภาพความสะอาด, ภาพลักษณ์พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) และ อุปกรณ์น้ำยาต่างๆที่ใช้ในสถานที่