บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

บริการดูแลทำความสะอาดโรงพยาบาล


พนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลรายเดือน, แม่บ้านโรงพยาบาลรายเดือน
การบริหารงานโรงพยาบาลมีการนำระบบมาตรฐานต่างมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิพลสูงสุดในการให้บริการ โดย บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับระบบบริหารงานด้านทำความสะอาดเป็นอย่างมาก เพื่อให้ตอบสนอง และ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานของโรงพยาบาล เช่น
1) การใช้น้ำยาทำความสะอาดให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่
2) การแยกจัดเก็บอุปกรณ์ใช้งานในแต่ละพื้นที่ เพื่อความสะอาด, ถูกหลักสุขอนามัย และ ป้องกันการติดเชื้อ
3) การคัดแยกประเภทขยะ ได้ถูกต้อง เช่น ขยะสด, ขยะรีไซเคิ้ล และ ขยะติดเชื้อ เป็นต้น
4) การวางตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดแยกตามพื้นที่ เช่น พื้นที่ปลอดเชื้อ, พื้นที่ัทั่วไป หรือ ห้องพักผู้ป่วย เป็นต้น 
5) การฝึกอบรมแม่บ้านรายเดือนเพื่อให้เข้าใจในงานที่ทำ และ เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด