บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

บริการรับเหมาทำความสะอาดรายเดือน (Monthly Outsource Maid)

บริการรับเหมาทำความสะอาดรายเดือน (Monthly Outsource Maid)
บริการรับเหมาทำความสะอาดเป็นรายปี (Contract Year) และรายเดือน (Contact Month) และ รายสัปดาห์ โดยจัดหาทีมพนักงานทำความสะอาด หรือ แม่บ้านรายเดือน รวมถึงทีมบริหารงานเข้าดูแลสถานที่ เริ่มตั้งแต่การวางระบบงานรักษาความสะอาด สรรหาบุคลากรตามลักษณะของงาน อบรม และตรวจสอบการทำงานตลอดอายุสัญญาบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่สุดสำหรับผู้ว่าจ้างในราคาที่เบาๆ บริษัทชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ของเรามีบริการรับเหมาทำความสะอาด จัดหาพนักงานทำความสะอาดรายเดือนสำหรับหน่วยงานดังต่อไปนี้
บริการดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน
บริการดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน
พนักงานทำความสะอาดออฟฟิศรายเดือน, แม่บ้านออฟฟิศรายเดือน

อาคารสำนักงานที่ทันสมัยในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการในทุกๆด้าน หนึ่งในปัจจัยหลักที่จำเป็นคือเรื่องของความสะอาดภายในอาคาร โดยจะถูกแสดงออกมาในภาพลักษณ์ด้านความสะอาด และ เป็นระเบียบ ของพื้นที่ รวมถึง กริยาท่าทางที่สุภาพของพนักงานทำความสะอาดในขณะทำความสะอาด และ ต้องการให้พื้นที่สำนักงานอาทิเช่น ทางเดิน ห้องน้ำ โรงอาหาร และ ออฟฟิศเกิดความสะอาดที่สุดเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า และ เกิดสภาพเหมาะสมที่สุดในการทำงานที่สุดแก่พนักงานภายในอาคาร. ด้วยประสบการณ์งานด้านทำความสะอาดภายในอาคารต่างๆมากมาย บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงมั่นใจได้ว่า สามารถส่งมอบบริการด้านการทำความสะอาดที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งคุณภาพความสะอาด, ภาพลักษณ์พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) และ อุปกรณ์น้ำยาต่างๆที่ใช้ในสถานที่

บริการดูแลทำความสะอาดโรงพยาบาล
บริการดูแลทำความสะอาดโรงพยาบาล
พนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลรายเดือน, แม่บ้านโรงพยาบาลรายเดือน

การบริหารงานโรงพยาบาลมีการนำระบบมาตรฐานต่างมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิพลสูงสุดในการให้บริการ โดย บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับระบบบริหารงานด้านทำความสะอาดเป็นอย่างมาก เพื่อให้ตอบสนอง และ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานของโรงพยาบาล เช่น 1) การใช้น้ำยาทำความสะอาดให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ 2) การแยกจัดเก็บอุปกรณ์ใช้งานในแต่ละพื้นที่ เพื่อความสะอาด, ถูกหลักสุขอนามัย และ ป้องกันการติดเชื้อ 3) การคัดแยกประเภทขยะ ได้ถูกต้อง เช่น ขยะสด, ขยะรีไซเคิ้ล และ ขยะติดเชื้อ เป็นต้น 4) การวางตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดแยกตามพื้นที่ เช่น พื้นที่ปลอดเชื้อ, พื้นที่ัทั่วไป หรือ ห้องพักผู้ป่วย เป็นต้น 5) การฝึกอบรมแม่บ้านรายเดือนเพื่อให้เข้าใจในงานที่ทำ และ เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

บริการดูแลทำความสะอาดโรงแรม ที่พักอาศัย / Service Apartment
บริการดูแลทำความสะอาดโรงแรม ที่พักอาศัย / Service Apartment
พนักงานทำความสะอาดโรงแรมรายเดือน, แม่บ้านโรงแรมรายเดือน

โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ หรือ ที่พักอาศัยนั้น สิ่งแรกที่ผู้เข้าพักให้ความสนใจคือความสะอาดของสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจ ตั้งแต่แรกก้าวเข้าสู่สถานที่ รวมไปถึง อัธยาศรัยของพนักงาน ดังนั้นทางบริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้านมาตรฐานความสะอาด, ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ รวมไปถึงมารยาทท่าทางของพนักงานทำความสะอาด อีกทั้งด้วยประสบการณ์ด้านการทำความสะอาดจึงมั่นใจได้ว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างความประทับให้กับผู้พักอาศัยของท่าน

บริการดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน,โรงเรียนทั้งภาครัฐ และ เอกชน
บริการดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน,โรงเรียนทั้งภาครัฐ และ เอกชน
พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนรายเดือน, แม่บ้านโรงเรียนรายเดือน

บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ เล็งเห็นว่าความสะอาดภายโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยให้ดูสะอาดเหมาะแก่การใช้ในการศึกษา อีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุต่างๆด้วยเช่น สิ่งกีดขวาง คราบต่างๆที่จะทำให้นักเรียน หรือ ครูเกิดลื่นได้ และ ยังช่วยป้องการการเกิดแหล่งเชื้อโรคต่างๆ อันจะทำให้นักเรียน ไม่สบาย และ ขาดเรียน ดังนั้น ด้วยบุคลากรของเราที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี รวมถึงเครื่องมือ และ ผลิตภัณฑ์นำ้ยา ที่ได้รับการคัดสรรค์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะทำให้บริเวณรอบโรงเรียน และ ภายในอาคาร จะสะอาด เงางาม พร้อมให้นักเรียน และ ครูอาจารย์ได้ใช้งานเกิดประสิทธิภาพที่สุด

บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า ตลาด
บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า ตลาด
พนักงานทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า,ตลาดรายเดือน, แม่บ้านห้างสรรพสินค้ารายเดือน, แม่บ้านตลาดรายเดือน

เราตระหนักดีว่า ความสะอาดภายในบริเวณห้างสรรพสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากความสะอาดมีส่วนสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดผู้เข้ามาใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า หรือตลาดนั้นๆ ความสะอาดบ่งบอกรสนิยม ของสถานที่ และผู้เข้ามาใช้บริการ ห้างสรรสินค้าต้องสะอาด น่าเข้ามาใช้บริการ พักผ่อนหย่อนใจ ห้องน้ำต้องสะอาด พื้นห้างต้องแห้ง ไม่มคราบน้ำหก หรือรอยสกปรก ตลาดเป็นสถานที่ที่ควรให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดมากๆ เนื่องจากเป็นสถานที่ในการซื้อขายอาหาร เพื่อการบริโภค อีกทั้งกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ภายในตลาดล้วนแต่เป็นกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความสกปรกได้ตลอดเวลา ความสะอาดของตลาดจึงถือเป็นจุดดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายในตลาดของท่านมากขึ้ นสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจของท่าน

บริการดูแลทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม และ คลังสินค้า
บริการดูแลทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม และ คลังสินค้า
พนักงานทำความสะอาดโรงงาน, คลังสินค้ารายเดือน, แม่บ้านโรงงาน, แม่บ้านคลังสินค้ารายเดือน

โรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าที่มีมาตรฐานโดยมาก หนึ่งในมาตรฐานนั้น จะมีเรื่อง ความสะอาดในพื้นที่บริเวณโรงงาน หรือคลังสินค้ารวมอยู่ด้วย เรื่องมาตรฐานความสะอาดมักถูกกำหนดเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ หากท่าเหนื่อยหน่ายกับการดูแลเรื่องความสะอาดเอง บริษัทชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถช่วยท่านจัดการ บริหารงานทำความสะอาดให้ท่านได้ เพื่อลดปัญญาหาความยุ่งยาก ให้ท่านนำทรัพยากรและเวลาที่เสียไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการทำธุรกิจหลักของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งพนักงานทำความสะอาดประจำโรงงาน และ คลังสินค้า (แม่บ้านบ้านโรงงาน, แม่บ้านคลังสินค้า) ของทางบริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์​จำกัด จะได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยระหว่างการทำงานจากทางบริษัทฯ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าจ้าง

บริการดูแลทำความสะอาดโชว์รูมรถยนต์
บริการดูแลทำความสะอาดโชว์รูมรถยนต์
พนักงานทำความสะอาดโชว์รูมรายเดือน, แม่บ้านโชว์รูมรายเดือน

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์เล็งเห็นว่า ความสะอาดของโชว์รูมรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณรรับรองลูกค้า ห้องน้ำ พื้น กระจกสูง ล้วนแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจโชว์รูมของท่าน ความประทับใจของสถานที่และการบริการ ถือเป็นหัวใจหลักในการดึงดูดให้ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ ซื้อขายรถยนต์ความสะอาดถือเป็นการบ่งบอกรสนิยมของสถานที่ และผู้มาใช้บริการอีกด้วย ซึ่งพนักงานทำความสะอาดรายเดือน (แม่บ้านโชว์รูม) ที่ประจำ ณ สถานนั้นทางบริษัทฯ​ ทำการคัดเลือกเป็นอย่างดี ให้มีบุลลิกภาพที่ดี มารยาทเรียบร้อยและ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด