บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - ผู้ให้บริการด้านรักษาความสะอาดครบวงจรอย่างมืออาชีพ
chubsorn's line official account Chubsorn Enterprise's Facebook Chubsorn Enterprise's Facebook Messenger

บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Contact Center: 095-903-9296, 089-499-9013, 089-142-7447

Email: [email protected]

บริการรับตัดหญ้า ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จตุจักร

บริการตัดหญ้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จตุจักร 
ตัดแต่งเพื่อปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งเพื่อควบคุมความสูงให้ พ้นจากสายไฟ
ตัดแต่งต้นไม้โค่นที่ตายแล้ว ตัดแต่งเพื่อ การดูแลรักษา ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ